luni, 11 aprilie 2011

Câte ceva despre izotopiExistă atomi ai aceluiaşi element, care au numere diferite neutroni în nucleu.
Izotopul este specia de atom cu acelaşi număr atomic dar cu număr de masă diferit.
Majoritatea elementelor chimice sunt amestecuri de doi sau mai mulţi izotopi. Dintre cele 92 de elemente naturale, 69 sunt amestecuri de izotopi stabili. Numărul elementelor monoizotopice este foarte redus, iar dintre acestea fac parte şi elementele: fluor, sodiu, aluminiu, fosfor, cobalt, etc.

Simbolic, izotopii se reprezintă astfel:Pentru că la majoritatea elemetelor se găsesc mai mulţi izotopi, s-au făcut experimente pentru a arăta care dintre izotopi se găsesc cel mai abundent în natură. Astfel, izotopul cel mai răspândit, este cel Sistemul periodic.
De obicei, izotopii elementelor care au numărul atomic mai mare de 83, nu sunt stabile şi sunt numiţi IZOTOPI RADIOACTIVI. Aceştia se prepară în laboratoare de înaltă tehnologie şi în acceleratoare de particule.SISTEMUL PERIODIC AL ELEMENTELORSistemul periodic al elementelor (Tabelul periodic al lui Mendeleev).


H He
Li Be B C N O F Ne
Na Mg Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Nemetale Metaloizi
Metale alcaline Halogeni
Metale alcalino pământoase Gaze nobile
Metale de tranziþie Lantanide
Metale de post-tranziþie Actinide
sâmbătă, 2 aprilie 2011

Litiu

(1)PRINCIPALELE CARACTERISTICI

1-GENERAL
a-Simbol chimic: Li(tiu)
b-Număr atomic: 3
c-Serie chimică: metale alcaline
d-Grupă: IA
e-Perioadă: 2, strat L

2-PROPRIETĂŢI ATOMICE
a-Masa atomică: 6,9410 uam
b-Protoni: 3
c-Electroni: 3
d-Neutroni: 4
e-Izotopi: 4Li, 5Li, 6Li, 7Li, 8Li, 9Li, 10Li, 11Li, 12Li
f-Dintre care 6Li ŞI 7Li sunt izotopi stabili


3-PROPRIETĂŢI FIZICE
a-Stare de agregare: solid
b-Punct de topire: 180.5 ºC
c-Punct de fierbere: 1347 ºC
d-Densitate: 0.53 g cm-3
e-Energia de combinare: 3.0 kJ mol-1
f-Căldura de vaporizare: 145.9 kJ mol-1

4-PROPRIETĂŢI CHIMICE
a-Valenţa: +1
b-Configuraţie electronică:
[He]2s1
c-Electronegativitatea: 0,98
d-Primul potenţial de ionizare: 5,39 volţi


(2)ALTE DATE
Litiul este al treilea element din tabelul periodic. Este un metal alcalin ce are următoarele caracteristici: este moale, argintiu, se oxidează repede, este puţin toxic, arde repede şi căldura sfecifică înaltă. Litiul se găseşte în zăcăminte pegmatitice, dar se poate obţine de asemenea din apa de mare şi argilă. Este folosit baterii, ceramică, medicamente, etc.

A fost descoperit în 1817 de către Johann Arfvedson, iar denumirea provine de la cuvântul grecesc lithos, care înseamnă piatră.
El se obţine şi trecând sarcini electrice prin clorura topita de litiu.